Hier vindt u alle informatie over Onderwijs

Het onderwijs is een sector waarin het overbrengen van kennis en vaardigheden met vooraf vastgestelde doelen en didactieken centraal staat.

onderwijs


...
Een academie is een universiteit of hogeschool 'ter beoefening van wetenschappen, let...
...
De Academie voor ICT en Media is een academie, gevestigd in Breda, en maakt onderdeel...
Oorlog kan misschien het eenvoudigst worden gedefinieerd als een gewapend conflict tu...
De agrarische opleidingscentra (aoc) zijn begin jaren negentig ontstaan uit een fusie...
De Al-Azhar Universiteit, of Al-Azhar Al-Shareef (letterlijk "De Edele Al-Azhar"), is...
De alfabetiseringsgraad is een statistische grootheid die het alfabetisme aangeeft; h...
ANW (Algemene Natuurwetenschappen) is een verplicht vak dat sinds 2000, door de invoe...
Allochtone kinderen zijn kinderen die vanuit een andere cultuur in ons taalgebied toe...
Een alumnus (mv alumni, vr alumna) is een afgestudeerde, oud-student van een universi...
Het Amstellyceum is een school voor voortgezet onderwijs aan de Mauritskade in Amster...
Het Amsterdams lyceum is een school voor voortgezet onderwijs in het Amsterdamse stad...
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) in Amsterdam is een samenwerkingsverb...
Een analfabeet is iemand die de vaardigheid in lezen, spellen en schrijven niet of in...
Analist Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek is een HBO-opleiding tot analist.
Andreus Capellanus (Capellanus is Latijn voor kapelaan) was in de 12e eeuw auteur van...
...
De stichting Archiprix is een samenwerkingsverband tussen verschillende ontwerp-oplei...
Het AriŽnskonvikt is de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht en het bisdom G...
De Arteveldehogeschool een hogeschool, genoemd naar de Genste historische figuur Jaco...
ArtEz is een Nederlandse kunstacademie. De school is ontstaan door een fusie v...
Een associatie in het Vlaamse hoger onderwijs is een samenwerkingsverband tussen ťťn ...
Athenaeum Illustre - de illustere schoolTwee internationaal bekende wetenschappers, C...
Atlas staat voor:Een gebergte in Noord-Afrika, zie Atlas (gebergte)Een boek met kaart...
Een auditie is een soort toelatingsexamen. Vooral in de kunstwereld wordt de t...
Een autodidact is iemand die zijn kennis door zelfstudie heeft verkregen. De te...
AVI is de afkorting van Analyse van Individualiseringsvormen. Dit is een syste...
Baccalaureus (afgekort: bc. ) is een academische graad die iemand verwerft na h...
Bachelor is een academische titel of graad die aangeeft dat iemand een basisopleiding...
Het bachelor-masterstelsel (ook wel BaMa-stelsel genoemd) is een nadere uitwerking va...
Bachelor of Arts (afkorting: BA, Latijn: Baccalaureus Artium) is een universitaire ba...
De titel Bachelor of Business Administration (afgekort BBA) is een academische graad....
Bachelor of Education (afkorting: BEd, Latijn: Baccalaurus Educationis) is een hbo-ba...
Bachelor of Science (afkorting: BSc, Latijn: Baccalaureus Scientiae) is een universit...
De titel Bachelor of Social Work (afkorting: BSW) wordt uitgegeven aan mensen die afs...
Het Barlaeus Gymnasium is een zelfstandig openbaar gymnasium aan de Weteringschans in...
Basiseducatie is onderwijs en vorming voor laaggeschoolden. Het omvat zowel de...
Zie basisschool voor het basisonderwijs in NederlandįBasisonderwijs in VlaanderenKleu...
...
Beatrijs is de gebruikelijke naam voor de Marialegende die vermoedelijk in de tweede ...
...
De Bermudadriehoek is een denkbeeldige driehoek tussen Florida, de Bermuda eilanden e...
Bernardinus College is een scholengemeenschap voor het middelbaar onderwijs in Heerle...
Bij een beroepsopleiding krijgt men een specifieke opleiding om een bepaald beroep of...
Bestuurskunde (Engels: Public Administration) is een wetenschappelijke discipline die...
Een bijzonder hoogleraar is iemand die als hoogleraar lesgeeft aan een universiteit z...
Binas (ook wel geschreven als BINAS) is de titel van een "informatieboek voor het ond...
De benaming bio-ingenieur vervangt sedert de beginjaren 1990 de vroegere titel landbo...
Bio-ingenieurswetenschappen integreren biologische, fysische en chemische wetenschapp...
Bio-informatica is de wetenschap die de enorme hoeveelheid aan biologische gegevens t...
...
Een buitengewoon hoogleraar is een hoogleraar die niet uit het normale onderwijsbudge...
Het Buitengewoon Onderwijs (BuO) is er in Vlaanderen voor kinderen die het gewone ond...
Burgerlijk Ingenieur is een Vlaamse ingenieurstitel die men bekomt na het afronden va...
Het Calandlyceum is een school in Osdorp, een stadsdeel van Amsterdam. ...
Het California Institute of Technology, beter bekend als Caltech, is een van de meest...
In het Latijn betekent Campus 'open ruimte' of 'veld'. In het Nederlands kennen...
Het Canisius College is een school in Nijmegen. De school heeft afdelingen voo...
De Carl von Ossietzky Universiteit is gevestigd in Oldenburg in de Duitse deelstaat N...
...
Catechese is een synoniem voor godsdienstonderwijs. Historisch gezien gebeurde...
Catechisatie is een term binnen het protestants christendom in Nederland. Het ...
- Cbt
CBT of Computer Based Training is het op een interactieve manier volgen van een studi...
Het Centraal Examen (CE) is het afsluitende examen van het Voortgezet Onderwijs in Ne...
In Nederland bestaat het examen middelbare school uit twee delen. Een Schoolex...
Een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) is in Vlaanderen een onderwijsinstelling,...
...
Scheikunde of chemie is een natuurwetenschap die zich richt op de studie van samenste...
Een Chemiewinkel is een wetenschapswinkel die aan chemie gerelateerde vragen probeert...
...
Christelijke Hogeschool Windesheim is een instelling voor hoger beroeps onderwijs in ...
Christelijke Scholengroep De Hoven is een scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo.<...
De Citotoets is een toets die leerlingen van de Nederlandse basisschool in de laatste...
- Ckv
Culturele en kunstzinnige vorming (afgekort tot CKV, vaak Cultureel Kunstzinnige Vorm...
Cognitieve Kunstmatige Intelligentie (CKI) is de naam van een opleiding die in Nederl...
Een college van bestuur is in Nederland het centrale bestuursorgaan van een hogeschoo...
Collegegelddifferentiatie is een (politiek) voorstel om de hoogte van het collegeld v...
De Columbia-universiteit (Columbia University in the City of New York) is een univers...
Columbine High School is een Amerikaanse highschool in de plaats Littleton, Colorado....
Een conservatorium is een school in het hoger onderwijs waar men zich kan laten oplei...
Het Conservatorium van Amsterdam is deel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunste...
Een corporate university wordt gedefinieerd als bedrijfsspecifiek opleidingsinstituut...
Culturele en kunstzinnige vorming (afgekort tot CKV, vaak Cultureel Kunstzinnige Vorm...
...
...
Cum Laude (Latijn voor: 'met lof') is een aanduiding die wordt gebruikt als mensen me...
...
De term D-Day wordt voornamelijk gebruikt in het Amerikaanse leger om simpelweg de da...
Het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) is een Vlaamse vorm van onderwijs. ...
Voor de Nederlandse militairen die in Duitsland verblijven heeft het ministerie van D...
Democratisch onderwijs verwijst naar scholen waar kinderen in meer of mindere mate za...
Didactiek is de kunst van het overdragen van kennis en vaardigheden. Het is ei...
De term Dies Natalis is een uitdrukking die gebruikt wordt voor de verjaardag van een...
Het Digitaal Rijbewijs Onderwijs (DRO) is een certificaat voor docenten in het Nederl...
Het Dockingacollege is een school in Dokkum; een stad in Friesland. ...
Doctor is de hoogste graad aan een universiteit, die iemand kan verwerven na het door...
Doctor of Philosophy (afkorting:PhD, Latijn: Philosophiæ Doctor) is de Angelsaksisch...
Het doctoraalexamen is het examen waarmee studenten in het wetenschappelijk onderwijs...
Het doctoraat is het hoogste diploma, of 'bul', dat aan een universiteit behaald kan ...
Doctorandus (afkorting: drs. ) is een Latijnse naam of term en kan letterlijk v...
De dovenschool is een school voor dove en zwaar slechthorende kinderen. Dat ka...
Het Drachtster Lyceum is gesticht in 1919 als een Rijks-HBS en is vervolgens overgega...
Duborg-skolen in Flensburg is het enige Deenstalige Gymnasium in Duitsland. He...
...
Dwars is het studentenblad van de Universiteit Antwerpen. De redactie van dwar...
European Computer Driving Licence of Europees Computer Rijbewijs is een certificering...
...
. ...
...
...
EHSAL bestaat uit 4 campussen:campus Sociale Hogeschoolcampus Nieuwlandcampus Parnas....
Het eindexamen is het afsluitende examen van een studierichting of opleiding. I...
Een elektronische leeromgeving (ELO) draagt bij in het gebruik van de mogelijkheden v...
Een encyclopedie is een gestructureerde geschreven verzameling van menselijke kennis,...
...
Het Erasmiaans Gymnasium of Gymnasium Erasmianum is een gymnasium in Rotterdam. ...
De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is de universiteit van Rotterdam. De un...
De Erasmushogeschool Brussel (EhB) is met bijna 4.500 studenten de grootste Nederland...
Een eredoctoraat (doctoraat honoris causa) is een doctoraat dat soms wordt verleend a...
Esperanto is een internationale kunsttaal. De naam is afkomstig van het pseudo...
Eton College, is een public school (lees: privť secundaire school met hoge inschrijfk...
Het Eureka-onderwijs te Kessel-lo bij Leuven richt zich naar leerlingen met een ernst...
Het Europacollege is een onafhankelijk universitair instituut dat een postgraduaat in...
European Media Master of Arts (afkorting: EMMA) is een postinitiŽle Master aan de Hog...
De Europese School in Mol (BelgiŽ) is de derde Europese School en werd in 1960 openge...
De Evangelische Hogeschool (EH) is te vinden in Amersfoort. De EH is bekend va...
Met een examen kan bedoeld worden:Het Centraal Examen van middelbare scholen. H...
De Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, vroeger de Middenjury, is een instelli...
Een Faculteit der Letteren is een faculteit die op de meeste niet-technische universi...
Een faculteit is een onderdeel van een universiteit of een hogeschool. In een ...
De Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG) is een zelfstandige fac...
Het Fioretticollege is een scholengemeenschap in Lisse ontstaan in 1980 uit een samen...
Het Fons Vitae Lyceum is een school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. De...
Fontys Hogescholen is de naam van een Nederlandse instelling voor hoger beroepsonderw...
...
Freinetonderwijs is lagere school onderwijs volgens het gedachtegoed en de praktijk v...
De Gallaudet Universiteit is de eerste en voor zover bekend enige universiteit ter we...
De Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam is een opleiding voor beeldende kunsten.
Het Gerrit van der Veen College is een school in Amsterdam-Zuid, een stadsdeel van Am...
Het woord geschiedenis of historie wordt meestal gebruikt voor informatie over het ve...
- Gis
...
De Glen-Millsschool is een bijzondere begeleidings- / behandelingsvorm naar Amerikaan...
Graduaat was tot 2003 de benaming van een driejarige opleiding aan een hogeschool in ...
Gresham College in Londen werd in 1596 opgericht door sir Thomas Gresham. In z...
...
Groep T is een Leuvense hogeschool. Ze is lid van de Associatie KULeuven.
Het Gymnasium Bernrode is een categoriaal gymnasium in Heeswijk. Het gynmasium...
Het Gymnasium Haganum is een relatief klein, zelfstandig gymnasium met in 2004/2005 o...
De Haagse Hogeschool is een kennisinstelling met opleidingsrichtingen voor o. a...
Habilitation is een soort wetenschappelijke promotie die in sommige landen (Duitsland...
Handelsingenieur is in Vlaanderen een ingenieurstitel die men behaalt na een vijfjari...
Handelswetenschappen is een studierichting van 4 jaar op academisch niveau (Master).<...
De Hanzehogeschool Groningen is een hbo-instelling in de stad Groningen. De oo...
- Hbo
Het hoger beroepsonderwijs (afgekort hbo) is een Nederlandse onderwijsvorm binnen het...
De HBO-raad is de vereniging van alle 45 bekostigde hogescholen in Nederland. ...
De Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem is een van IsraŽls grootste en meest vooraan...
...
...
Het hoger beroepsonderwijs (afgekort hbo) is een Nederlandse onderwijsvorm binnen het...
Het hoger onderwijs start na het voortgezet onderwijs (Nederland) of na het secundair...
De Hogere Zeevaartschool (HZS) is een Vlaamse Hogeschool in Antwerpen. Er word...
Een hogeschool is een onderwijsinstelling voor hoger onderwijs. Het type onder...
De Hogeschool Antwerpen werd in 1995-1996 bij de fusie- en reorganisatie van het Hoge...
De Hogeschool Helicon is een instelling binnen het Hoger beroepsonderwijs en het Midd...
Hogeschool INHOLLAND is een keten van hogescholen in Nederland met locaties in Alkmaa...
Larenstein is een HBO instelling in Velp (Gelderland) deze school staat vooral bekend...
De Hogeschool Rotterdam is de HBO van Rotterdam. Deze school is ontstaan uit e...
In 1988 ontstond de Hogeschool van Utrecht door een fusie van enkele hogescholen in U...
De Hogeschool van Amsterdam is een hogeschool in Nederland. ...
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is met ruim 22.000 studenten een van de gr...
De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) is een hogere beroepsopleiding (HBO) in d...
De Hogeschool voor Wetenschap en Kunst (WENK) ontstond in 1995-1996 bij de reorganisa...
De Hogeschool West-Vlaanderen is met bijna 4.500 studenten de grootste hogeschool in ...
De Hogeschool Zeeland (HZ) is een kennisinstituut voor hoger onderwijs in de provinci...
De Hogeschool Zuyd is een instituut voor Hoger Beroepsonderwijs (HBO) in Zuid-Limburg...
...
Hoogleraar is de hoogste wetenschappelijke rang aan een universiteit. Hooglerar...
Een hoorcollege is de overdracht van leerstof voor een specifiek vak, verzorgd door e...
...
De Humanitaire school ("de Hum") was een in 1903 door Jacob van Rees opgerichtte scho...
De Humboldt Universiteit (of Humboldt-Universität zu Berlin in het Duits) is de ouds...
De IB-groep (van informatie-beheer-groep) is een Nederlandse overheidsinstelling die ...
Het St. Ignatiusgymnasium is een gymnasium in Amsterdam. ...
De Illinois Wesleyan University is een Amerikaanse onafhankelijke universiteit gevest...
De inaugurele rede is een met enig ceremonieel gepaard gaande openbare redevoering, m...
De Inca's waren een indianenvolk dat leefde in het noordwestelijk deel van Zuid-Ameri...
Inclusief onderwijs is een alternatief voor speciaal onderwijs in Nederland. I...
Industrieel graduaat is de officieuze benaming voor iemand die in Vlaanderen een grad...
Industrieel Ingenieur is een Vlaamse ingenieurstitel die men bekomt na een 4-jarige a...
Het traditionele Industrieel Ontwerpen richt zich op het ontwikkelen van producten di...
Informatiedienstverlening en -management (IDM) is een Nederlandse HBO-opleiding, te v...
Een aantal ingenieursdisciplines:BouwkundeBiotechnologieChemische technologie. ...
Met inrichtende macht, met een "voorzitter van de inrichtende macht", bedoelt men in ...
De Inspectie van het Onderwijs valt organisatorisch onder het Ministerie van Onderwij...
Instemming betekent het eens zijn met iemand of iets of ergens zijn goedkeuring aan g...
Interdisciplinair studeren is studeren buiten de reguliere disciplines. Dat ka...
De in 1999 opgerichte International University Bremen (IUB) is een door de overheid e...
...
Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep d...
De term introductietijd, ook wel openingsweek, introductieweek etc. genoemd, s...
Het Islamitisch College Amsterdam is de enige islamitische school voor voortgezet ond...
...
Ius promovendi of promotierecht is het recht van een hoogleraar om andere wetenschapp...
De Ivy League is een vereniging van acht noord-oostelijke Amerikaanse universiteiten....
Een jenaplanschool is een school die volgens het Jenaplan-systeem is ingericht. ...
Een jesjiewa (Hebreeuws: ◊ô◊©◊ô◊Ď◊Ē) is een Talmoedschool speciaal bestemd voor jonge...
Jos' Kroew is de scholierenvereniging van het College Sittard, opgericht in 1995. De ...
'The Juilliard School' is een conservatorium voor uitvoerende kunsten, in New York.
Zie:Jura (kanton), het kanton in ZwitserlandJura (departement), het departement in Fr...
De Karel de Grote-Hogeschool is een katholieke hogeschool in Antwerpen met ongeveer 6...
De Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende is in de jaren negentig van de Twintigste ee...
De Katholieke Hogeschool Kempen werd in 1995-1996 bij de fusie- en reorganisatie van ...
De Katholieke Hogeschool Limburg ontstond in 1995-1996 bij de fusie- en reorganisatie...
De Katholieke Hogeschool Mechelen ontstond bij de rationalisatie- en fusie-operatie i...
De Katholieke Universiteit Leuven of K. U. Leuven is de oudste katholieke...
De Keltische talen vormen een tak van de Indo-Europese talen. In het tweede mil...
Het Kennemer College is een school voor voortgezet onderwijs in Heemskerk en Beverwij...
Het Kennemer Lyceum Overveen is een school voor voortgezet onderwijs in Overveen in d...
Stichting Kennisnet is dť internetorganisatie van en voor het Nederlandse onderwijs e...
Klassieke Culturele Vorming (KCV) is in het middelbaar onderwijs de tegenhanger van C...
...
In Vlaanderen is de kleuterschool de eerste vorm van schoolse opvoeding waar kinderen...
De Voskenslaan is een bekende kleuter-, basis- en middelbare school, in de buurt van ...
De Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL) is een opleidingsschool voor de Ned...
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (afgekort: KNAW, Engelse benami...
Een kostschool of internaat is een onderwijsinstelling waar de studenten niet alleen ...
KULAK, staat voor Katholieke Universiteit Leuven Afdeling Kortrijk en is dus een camp...
. ...
De Landbouwhogeschool Wageningen was een instelling voor hoger onderwijs in de gemeen...
De Landbouwuniversiteit Wageningen is de oude naam (1986-2000) van de Wageningen Univ...
Het Landelijk Hogeschool en Universitair Milieuplatform (LHUMP) is een landelijke net...
De Landelijke Studenten Vakbond, afgekort LSVb, is een federatie van lokale studenten...
In Nederland was de pedagogische academie voor het basisonderwijs (afgekort pabo) een...
Een leerlingvolgsysteem of LVS bestaat uit een set van gestandaardiseerde taken (reke...
Een leerstoel is in het academisch spraakgebruik een hoogleraarspost. Een hoog...
Het Leesplankje van Hoogeveen is een houten plankje met daarop afbeeldingen met daaro...
Het lekenpraatje is de officieuze term voor een korte uiteenzetting van het werk van ...
Het Lemmensinstituut te Leuven is een opleidingsinstituut voor muziek en woordkunst.<...
Leren ishet (productie)proces waarbij kennis wordt overgedragen (ook wel 'doceren' ge...
De Lessius Hogeschool ontstond in 2000 uit een fusie van de Katholieke Hogeschool Ant...
Licentiaat is de standaard academische graad die in BelgiŽ en Frankrijk ("licenciť") ...
Lichamelijke opvoeding is de naam voor bewegingsonderwijs op het Voortgezet onderwijs...
LWOO is een afkorting van Lerende Weg Ondersteunend Onderwijs en is bedoeld voor kind...
Een maatschappelijke stage is een stage voor scholieren, waarbij ze door het doen van...
Maatschappijleer wordt op Nederlandse middelbare scholen gegeven sinds de invoering v...
Magdalen College is een van de colleges van de universiteit van Oxford. De naa...
De Mammoetwet (officieel de Wet op het Voortgezet Onderwijs) is een wet die in 1968 w...
Het Massachusetts Institute of Technology, beter bekend als MIT, is een van de meest ...
Master is een academische titel of graad die aangeeft dat iemand een masteropleiding ...
Master of Architecture (afkorting: MArch, Latijn: Magister Architecturae) is een hbo-...
Master of Arts (afkorting: MA, Latijn: Magister Artium) is een universitaire master-t...
Master of Business Administration (afkorting: MBA) is een postinitiŽel masterprogramm...
Master of Education (afkorting: MEd, Latijn: Magister Educationis) is een educatieve ...
Master of Landscape Architecture (afkorting: MLA) is een hbo-master in het kader van ...
De Master of Philosophy (afkorting: MPhil; Latijn: Magister Philosophiae) is een (pos...
Master of Science (afkorting: MSc, Latijn: Magister Scientiae) is een universitaire m...
Master of Urban Design (afkorting: MUD) is een hbo-master in het kader van het Bachel...
- Mbo
Het middelbaar beroepsonderwijs (afgekort mbo) is een Nederlandse onderwijsvorm.
De McGill universiteit is een universiteit in Montreal Canada. Op de universit...
Mechatronica is een synergistische aanpak bij het integraal en optimaal ontwerpen van...
Meester in de rechten is de titel die iemand krijgt na het afronden van de studie rec...
Mensa is de naam voor een studentenrestaurant van een universiteit. De naam st...
Een mentor is iemand die een persoon leidt een weg te vinden in waar die persoon mee ...
Met Middeleeuwen wordt de periode aangeduid in de Europese geschiedenis tussen 500 en...
De middenschool is de algemene term voor de school waar leerlingen naar toe gaan als ...
...
In de leertheorie is een mindmap een schema (of informatieboom) om van hoofdzaak naar...
...
...
Het Montessori Lyceum Amsterdam is een school voor voortgezet onderwijs aan de Pieter...
Montessorionderwijs is het onderwijs volgens de grondslagen van Maria Montessori.
- Mun
MUN staat voor Model United Nations. Een MUN is een conferentie, georganiseerd...
Het Murmelliusgymnasium is een categoraal gymnasium te Alkmaar. De school is o...
Tegenwoordig behoort muziekonderwijs in vrijwel elke cultuur tot algemene ontwikkelin...
Napoleon (Frans: Napolťon) is een naam die onder andere is gedragen door volgende per...
De Nationale Autonome Universiteit van Mexico (Universidad Nacional Autůnoma de Mťxic...
De natuurkunde of fysica is de wetenschap van de materie. Ook wordt wel gezegd...
NT-2 is het vak Nederlands dat gegeven wordt aan anderstaligen. Het is daarom ...
...
De Nederlandse Politieacademie (NPA) verzorgt de opleidingen voor de politie in Neder...
...
De New York University (NYU) is een particuliere universiteit die hoofdzakelijk in Ne...
Het Newmancollege (of: Newman College) is een Nederlandse rooms-katholieke scholengem...
De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, kortweg de NHL, is een hogeschool in Nederland....
...
In Vlaanderen is normaalschool de vroegere benaming van het opleidingsinstituut voor ...
De Nyenrode Business Universiteit, of kortweg Nyenrode, is de enige particuliere univ...
De Universiteit van Wesleyan (Ohio Wesleyan University) is ťťn van de hoogst aangesch...
...
...
Onderpresteren is het onder een bepaald niveau presteren. Deze term komt uit d...
...
Onderwijskunde is een wetenschap die het onderwijs wil beschrijven, begrijpen en verk...
De onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers of OKAN werd in 1995 opgericht om anders...
Ontwikkelingsdoelen zijn in het Vlaamse onderwijs een geheel van doelen die de overhe...
Oorlog kan misschien het eenvoudigst worden gedefinieerd als een gewapend conflict tu...
...
Open Site is een vrije internet encyclopedie gemaakt door vele redacteuren. Ie...
In september 1984 werd in Nederland de Open Universiteit opgericht. Er waren i...
Een openbare school is een school die door de overheid wordt opgericht en onderhouden...
...
Het Opleidingscentrum voor InitiŽle Opleidingen (OCIO), een onderdeel van de Koninkli...
De Osdorpse Montessorischool is een basisschool in Osdorp, een stadsdeel van Amsterda...
Ouderavonden zijn bijeenkomsten georganiseerd door de school waarop ouders uitgenodig...
De Ouderraad behartigt de belangen van de leerlingen via de ouders. Zij zorgt ...
...
Met Oudheid wordt over het algemeen het tijdvak van een bepaalde cultuur bedoeld dat ...
De OV-studentenkaart, afgekort als SOV(-kaart), is een persoonsgebonden vervoerbewijs...
De Universiteit van Oxford is samen met de Universiteit van Cambridge een van de twee...
In Nederland was de pedagogische academie voor het basisonderwijs (afgekort pabo) een...
Paranimfen zijn de begeleiders van een promovendus tijdens de verdediging van zijn pr...
De Participatieraad was een officieel orgaan in de secundaire scholen van het vrij on...
Paulo Freire (Recife, 19 september 1921 S„o Paulo, 2 mei 1997) was een Braziliaans o...
In Nederland was de pedagogische academie voor het basisonderwijs (afgekort pabo) een...
...
Een pedagoog is een universitair gevormde wetenschapper in het domein van de opvoedku...
De Pennsylvania State Universiteit (Engels: Pennsylvania State University) is een sta...
Een peuterspeelzaal is in Nederland een school-achtige inrichting waar kleine kindere...
De Universiteit Marburg, officieel Philipps-Universiteit Marburg is vernoemd naar lan...
. ...
Het Pieter Nieuwland College is een school in de Watergraafsmeer, een stadsdeel van A...
De Plantijnhogeschool ontstond in 1995 uit de fusie van de provinciale hogescholen in...
...
. ...
...
Het Praedinius Gymnasium is een school voor voortgezet openbaar onderwijs in Groninge...
Een proefschrift, ook wel dissertatie of thesis genoemd, is een boek geschreven door ...
Een proefwerk is een, meestal schriftelijke, toets, van tevoren door de docent(e) aan...
Een promotor is een hoogleraar die de begeleiding verzorgt van een promovendus en die...
De propedeuse (of propedeutische fase) is het eerste studiejaar aan een universiteit ...
De Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) is een hogeschool in Vlaanderen. Ze is ...
Public School is een aanduiding voor een soort school in Engeland. Het is een ...
Het quadrivium (Latijn voor 'vier wegen') was het tweede en laatste deel van de zeven...
De Radboud Universiteit Nijmegen of RU is een katholieke universiteit in Nijmegen, op...
Een rapport is een document met de bedoeling om informatie te rapporteren. Een...
Rector magnificus (mv: rectores magnifici) is de titel van de hoogleraar-directeur va...
Een reformatorische school is een school die zich wil baseren op de Bijbel, en bescho...
De meet- en regeltechniek bestudeert het meten en regelen van dynamische systemen.
Regionale opleidingencentra (roc) zijn halverwege de jaren negentig ontstaan als gevo...
Een reŁnie kan zijnzonder trema, de titel van een film van Theo van Gogh, zie: Reunie...
Een rijexamen is een examen om de rijvaardigheid te testen van een aankomende verkeer...
De Rijksnormaallessen was een school ter opleiding van onderwijzers en onderwijzeress...
De Rijksuniversiteit Groningen, ofwel RuG, is opgericht in 1614 in de stad Groningen....
Een rijles is onderdeel van de rijopleiding voor het behalen van een rijbewijs. ...
Robotica is de tak van de mechatronica die zich bezig houdt met theoretische implicat...
Het ROCvA is het Regionaal Opleidingscentrum van Amsterdam. ...
Roeterseiland is de locatie van de gebouwen van verschillende universitaire eenheden ...
Romanov heeft drie betekenissen:Het schapenras, zie Romanov (schaap)Romanov (zigeuner...
...
De Roosevelt Academy is een university college in de provincie Zeeland, en is een dep...
...
Het Rotterdams Conservatorium is een van de 9 conservatoria in Nederland en is opgeri...
Royal Academy of Music (niet te verwarren met het Royal College of Music) is een bero...
Het Royal College of Music in Londen is ťťn van de voornaamste instituten van het Wes...
Het RUCA (Rijksuniversitair Centrum Antwerpen) werd opgericht als het "Hoger Handelsg...
Rugby School is een van de oudste kostscholen in Engeland en een van de bekendste.
Onder ruimtevaart verstaan we alle activiteit die door mensen ondernomen of veroorzaa...
. ...
De Saxion Hogescholen, zijn een hogescholen in Nederland. ...
...
Een scholengemeenschap is een verzameling van scholen die hun krachten bundelen door ...
...
Aan het eind van de basisschool krijgen leerlingen en hun ouders in Nederland een sch...
Het Schoolexamen is in Nederland het deel van het eindexamen dat over de gehele boven...
Een schoolgebouw is het gebouw waarin een school is gevestigd. Een school moet ...
Het schoolkamp is een buitenschoolse activiteit in het basisonderwijs. Hierbij...
Het Schoolpact was een akkoord tussen alle politieke partijen in BelgiŽ, meerderheid ...
Het schoolplein is een plein dat ligt voor of om de school. Vooral basisschole...
De schoolraad is in Vlaanderen een officieel orgaan dat in praktisch elke school best...
De schoolstrijd in BelgiŽ is de strijd tussen katholieke en liberale (vrijzinnige) sc...
De schoolstrijd was in Nederland de worsteling in de 19e eeuw over financiŽle gelijks...
Een schoolvakantie is een aaneengesloten periode waarin er op scholen voor middelbaar...
Een schoolvak is een onderdeel van het totale lesaanbod. Afhankelijk van het s...
Een scriptie is een wetenschappelijk opstel dat een verplicht onderdeel vormt van een...
'Seminarie' is de benaming voor een rooms-katholieke priesteropleiding onder leiding ...
Het Sint-Janscentrum is het seminarie van het bisdom 's-Hertogenbosch. Het werd...
Elisabeth Eugenie Amalie (24 december 1837 - te MŁnchen - 10 september 1898 te GenŤve...
Het smartboard vervangt het zwarte schoolbord in de klas. Op het scherm (touch...
Soft skills is een term uit het moderne, competentie-gerichte onderwijs. Onder...
De Sorbonne is de populaire naam voor wat officieel de universiteit van Parijs heet.<...
...
Voor kinderen die het gewone onderwijs niet kunnen volgen vanwege leer- of gedragspro...
...
Spijbelen is het opzettelijk wegblijven van school door een kind, zodat het zich aan ...
...
Stage (of Beroepspraktijkvorming) is een middel via school dat inzicht geeft op prakt...
Het Stedelijk Gymnasium Haarlem is een categoriaal (zelfstandig) gymnasium in Haarlem...
Stellingen bij een proefschrift zijn een aantal beweringen, door de promovendus gedaa...
Stichting Opleidingen Scholingen Ambulancehulpverleners (SOSA) leidt op tot ambulance...
De Stoas Hogeschool is een opleiding binnen het Hoger beroepsonderwijs. Op de ...
...
...
Onder studentenpers verstaan we tijdschriften die door studenten uitgegeven worden op...
Een studentenvakbond behartigt de belangen van studenten. Haar activiteiten kun...
Studentenverzet is de benaming voor de studenten zich georganiseerd in het verzet teg...
Een beurs is een hoeveelheid geld die wordt toegekend door een geldgevende instantie ...
Studiefinanciering is een overheidstoelage voor studenten; ...
De studiekeuze is de keuze van een school, studierichting, onderwijsvorm. Mees...
Studieontwijkend gedrag (werkwoord: SOGgen) is een studentikoze benaming voor het ver...
De zwaarte van studies aan een hogeschool of universiteit wordt uitgedrukt in studiep...
In Vlaanderen de benaming van een onderdeel van een onderwijsvorm in het secundair on...
(Voor Nederland zie studiefinanciering)Een studietoelage (vroeger ook wel bekend onde...
De Sudbury Valley School is in 1968 opgericht in het Amerikaanse Framingham (Massachu...
De Suzukimethode is een manier om muziek aan te leren. Deze methode is in het m...
Syntra is de nieuwe benaming (sedert 2003) van de "Centra voor Middenstandsopleiding"...
Het Technicon-complex is een scholencomplex in de Rotterdamse wijk Agniesebuurt en we...
...
Het Technion is een instituut voor hoger technologisch onderwijs en onderzoek in Isra...
De titel technisch ingenieur werd vroeger (tot in de jaren '70) in Vlaanderen toegeke...
Technisch secundair onderwijs of TSO is in Vlaanderen de verzamelnaam van alle techni...
Een technische universiteit is een universiteit die zich richt op de wetenschap van d...
De Technische Universiteit Delft, of TU Delft, is opgericht op 8 januari 1842 als de ...
De Technische Universiteit Eindhoven of TU/e is een technische universiteit in Eindho...
Het Terra College is een scholengemeenschap in Den Haag. In januari 2004 kwam ...
De Theologische Universiteit Apeldoorn is de theologische opleiding die uitgaat van d...
De Theologische Universiteit Kampen is de theologische opleiding die uitgaat van de G...
De Theologische Universiteit Kampen (ThUK) is een van de drie theologische opleidinge...
De Thorbecke Academie is een hbo-instituut voor Bestuurskunde en Overheidsmanagement ...
(T)huisonderwijs is een onderwijsvorm waarbij ouders het onderwijs niet delegeren aan...
In Nederland zijn de volgende academische titels of graden gangbaar:ing. ...
...
...
...
De transnationale Universiteit Limburg (tUL) is een onafhankelijke transnationale uni...
...
...
...
...
De Ufsia (Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen) werd opgericht in 1852 d...
- Uia
De UIA (Universitaire Instelling Antwerpen) werd opgericht door de wetgever in 1971 o...
...
...
Het project Universitair Functie Ordenen (UFO) is een grote operatie uitgevoerd van 2...
Een Universitair Medisch Centrum , afgekort UMC of een academisch ziekenhuis, afgekor...
De Universitaire faculteit voor protestantse godgeleerdheid vormt samen met haar fran...
De Universitť Catholique de Louvain (soms afgekort tot UCL) is de grootste Franstalig...
De Universitť Libre de Bruxelles (ULB) is een Belgische, Franstalige, universiteit ge...
Een universiteit is een instelling voor wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en dien...
De Universiteit Antwerpen (oftewel UA) is een middelgrote universitaire onderwijsinst...
De Universiteit Gent (UGent, voorheen Rijksuniversiteit Gent of RUG) is ťťn van de tw...
Op 15 juni 2005 is het Limburgs Universitair Centrum, afgekort LUC, van naam verander...
De Universiteit Leiden (Latijnse naam: Academia Lugduno Batava; Engelse naam: Leiden ...
De Universiteit Maastricht (UM) is een van de jongste universiteiten van Nederland.
De Universiteit Twente, of kortweg UT, is een universiteit voor technische en maatsch...
De Universiteit Utrecht, afgekort als UU, is een Nederlandse universiteit die gevesti...
De Universiteit van Amsterdam (UvA, soms nog aangeduid als GU (gemeente-universiteit)...
De Universiteit van Bergen (Universitetet i Bergen) is een openbare universiteit in B...
De Universiteit van CaliforniŽ is een openbaar universiteitsysteem in de Amerikaanse ...
De Universiteit van CaliforniŽ - Berkeley (ook wel UCB of UC Berkeley genoemd) is de ...
De Universiteit van CaliforniŽ - Los Angeles (ook wel UCLA genoemd) is de jongste cam...
De Universiteit van Cambridge is samen met de Universiteit van Oxford een van de twee...
De Universiteit van Fort Hare was de tweede universiteit van Zuid-Afrika en de eerste...
De Universiteit van Franeker (Fries: Universiteit fan Frjentsjer) werd opgericht in 1...
De Universiteit van Genua (Italiaans:Università degli Studi di Genova) is een van de...
De Universiteit van Harderwijk (1648 - 1811, ook wel Gelderse Universiteit) werd ten ...
De Universiteit van Koblenz-Landau (Duits: Universität Koblenz-Landau) is een van de...
De Universiteit van Nanjing (Ś?óšļ¨Ś§ßŚ≠¶, Ś?óšļ¨Ś§ßŚ≠ł, Pinyin:NŠnjńęng D√†xuť; Info...
De Universiteit van Oslo (Universitetet i Oslo), gevestigd in Oslo, is de grootste, m...
De Universiteit van Salamanca (Spaans: Universidad de Salamanca) werd gesticht in 121...
De Leland Stanford Junior University, beter bekend als de Universiteit van Stanford, ...
The University of Sydney is een universiteit in Sydney,AustraliŽ. De universite...
De Universiteit van Tilburg is een van oorsprong katholieke universiteit in Tilburg (...
De Universiteit van TriŽst is gevestigd in TriŽst in de regio Friuli-Venezia Giulia.<...
...
De universiteitshoogleraar is een bijzondere functie aan een Nederlandse universiteit...
Het University College Utrecht (UCU) is een zogenaamd Honors College van de Universit...
The University of New South Wales (UNSW) is een universiteit in Sydney, AustraliŽ.
Het Urdu is de officiŽle taal van Pakistan. Het is erg verwant aan het in Ind...
Het Utrechts Conservatorium is in 1875 opgericht als Toonkunst-Muziekschool en is een...
Het Van Hall Instituut, ook wel de Groene Hogeschool genoemd, is een Hogeschool in Ne...
...
Verplichte introductietijd (in sommige Nederlandse studentensteden beter bekend onder...
Het veterstrikdiploma (of: veterdiploma) is een diploma dat kinderen van 5 of 6 jaar ...
VLEKHO is de afkorting van Vlaamse Economische Hogeschool, officieel is het nu de VLE...
Met voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, meestal afgekort tot vmbo, wordt vanaf...
Volwasseneneducatie is een verzamelnaam voor onderwijs dat aan volwassenen, in onderw...
Het Vossius Gymnasium is ťťn van de drie 1 gymnasia in Amsterdam (Nederland). ...
De Vrije Universiteit kan betreffen:de Vrije Universiteit Berlijn. de Vrije Uni...
De Vrije Universiteit Amsterdam (vaak afgekort tot VU) is de enige algemene protestan...
De Vrije Universiteit Berlijn (Duits: Freie Universität Berlin, afgekort als FU Berl...
De Vrije Universiteit Brussel is ontstaan door ontdubbeling van de Franstalige ULB (U...
De Vrijeschool (Nederland) of Steinerschool (Vlaanderen) is een school voor kleuteron...
De Vereniging van Universiteiten, heette vroeger de Vereniging van Samenwerkende Nede...
Wageningen Universiteit en Researchcentrum is de naam van de gefuseerde voormalige La...
De Webster University werd opgericht in Webster Groves, Missouri, Verenigde Staten.
De zeven wereldwonderen is een benaming die gegeven wordt aan een zevental bijzondere...
...
...
Promotie in academische zin is het behalen van de academische graad van doctor door h...
Een wetenschapswinkel is een aan een universiteit gelieerde organisatie, die zich met...
Het begrip wet kan worden gebruikt in juridische zin en in wetenschappelijke zin:Een ...
De Wibautleerstoel is een door de gemeente Amsterdam ingestelde leerstoel aan de Univ...
Het koning Willem II college is een school voor middelbaar onderwijs in Tilburg, en v...
Wiskunde A1 is een vorm van wiskunde gedoceerd in de Tweede Fase van het Voortgezet o...
Met Wittgenstein wordt meestal Ludwig Wittgenstein bedoeld. Zie ook Paul Wittge...
...
Zangles is een les waarbij geleerd wordt te zingen. Hiertoe wordt er uitgelegd...
...
Zelfstudie is onderwijs zonder de hulp van leraren. Men moet hierbij voornamel...
Het Zernikecomplex is een campus van de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool Groninge...
De zeven vrije kunsten, ook bekend als de artes liberales, vormen de kern van het ond...
...
 
Computers
Disclaimer | Copyright | Privacy Policy | Bronvermeldingen |